خلاصه داستان:

جیمز باند ماموریت می یابد تا یک بانکدار خصوصی با نفوذ را که پول و ثروت سازمان های جاسوسی و تروریستی را در نقاط مختلف جهان سرمایه گذاری می کند، متوقف کند و گروهش را سرنگون سازد، اما...