خلاصه داستان:

داستان زن جوانی است که به اجبار با کارخانه‌داری بی‌رحم و نابارور ازدواج می‌کند، اما کمی بعد مجبور می‌شود که فرزندش از مردی دیگر را به عنوان وارث او بزرگ کند.