خلاصه داستان:

داستان یک کارگر انبار سرکش در شهر کلیولند است که از رده‌های پایین در اتحادیه کارگری، کار خودش را شروع می‌کند تا اینکه بالاخره به رئیس اتحادیه تبدیل می‌شود. اما وقتی در رأس قرار می‌گیرد، ارتباطش با گروه‌های جنایت‌کاری شهر باعث سقوطش می‌شود.