خلاصه داستان:

داستان جامعه‌ای در آینده است که وجود هرگونه کتاب و مفاد خواندنی را ممنوع کرده است. در این جامعه شغلی به نام آتش‌زن وجود دارد که کارش نگه داشتن حرارت آتش تا ۴۵۱ درجه فارنهایت است، حرارتی که کاغذ را می‌سوزاند. در این بین یک مرد آتش‌زن بعد از ملاقات با دختری که عاشق کتاب‌ها است، به درستی کاری که در حال انجامش است شک می‌کند.