خلاصه داستان:

داستان بزرگ‌مرد انقلابی است که تلاش می‌کند تا به گروهی بپیوندد و انقلابی به پا کند، اما افرادی که مخالف او و نهضتش‌ هستند در صدد کشتنش هستند.