خلاصه داستان:

هلن کلر جوان، نابینا، ناشنوا و لال مادر زاد است که چون خانواده‌اش نمی‌توانند از او مراقبت کنند باید به یک موسسه سپرده شود. والدین او با ناامیدی از موسسه پرکینز کمک می‌گیرند. آنها آنی سالیوان را برای راهنمایی دخترشان می‌فرستند. آنی با پشتکار و علاقه به هلن کمک می‌کند.