خلاصه داستان:

مستندی که به حرفه موسیقی‌دان برایان ویلسون می‌پردازد.