خلاصه داستان:

جهان شگفت زده می شود وقتی گروهی از مسافران زمان از سال 2051 برای رساندن یک پیام اضطراری ظاهر می شوند: سی سال بعد در آینده ، بشر در حال جنگ علیه یک گونه بیگانه کشنده است. تنها امید بشریت این است که سربازان و غیرنظامیان از زمان حال به آینده منتقل شده و به جنگ بپیوندند. در میان افرادی که به آینده می روند ، معلم دبیرستان و مرد خانواده دن فارستر است. او مصمم است جهان را برای آینده دختر خود نجات دهد . در تلاشی ناامیدانه ای برای نجات سرنوشت کره زمین با یک دانشمند و پدرش همکاری می کند.