خلاصه داستان:

ابو پسربچه یتیمی است که از راه دزدی در بازارها امرار معاش می کند و احمد، پادشاه جوان بغداد است که بخاطر دسیسه وزیر شیطان صفتش راهی زندان می شود. ابو و احمد در زندان با یکدیگر ملاقات می کنند و...