خلاصه داستان:

یک شکارچی اصلاح شده که در یک پناهگاه حیات وحش در انزوا زندگی می کند، درگیر یک بازی کشنده می شود که ممکن است با ربوده شدن دختر در سال ها قبل ارتباط داشته باشد...