خلاصه داستان:

یک گوریل به نام ایوان قصد دارد با کمک یک فیل به نام استلا، تکه های مختلف گذشته ی خود را کنار هم گذاشته و نقشه ای برای فرار از بند طراحی کند...