خلاصه داستان:

راز گروهی سری از سربازان جاویدان ناگهان آشکار شده و آنها باید برای مخفی نگه داشتن هویت خود دست به مبارزه بزنند. در همین حین، عضوی جدید که کسی انتظارش را نداشته نیز وارد صحنه میشود...