خلاصه داستان:

داستان مردی است که شبانه از یک تیمارستان روانی در اسکاندیناوی فرار می‌کند تا انتقامش را از کسانی که او را به این وضعیت دچار کرده‌اند بگیرد.