خلاصه داستان:

خانواده‌ای به سفر می‌روند. هدف از این سفر ارتباط دوباره ریک با خانواده‌ مخصوصا دخترش کتی است. متاسفانه در بین راه ‌آن‌ها با یک ربات مواجه می‌شوند. در این شرایط مشخص می‌شود که چگونه تکنولوژی می‌تواند به ایجاد روابط کمک کند و یا اینکه به دشمن جدی برای بشر تبدیل شود...