خلاصه داستان:

فرانک فارلی به عنوان یک مرد میانی در شهر متروکه کارمک در ایالات متحده آمریکا کار می کند، جامعه ای که در افسردگی بسیار عمیقی قرار دارد که آنها به یک واسطه نیاز دارند تا به طور حرفه ای اخبار بد را به دیگران منتقل کند.