خلاصه داستان:

کشور ژاپن قبل از جنگ را نشان می دهد. چهار خواهر که هر ساله برای دیدن شکوفه های گیلاس در شهر توکیو گرد هم می آیند.