خلاصه داستان:

در آینده نه چندان دور ، دولت ایالات متحده قصد دارد به خاطر کاهش جرم و جنایت ، سیگنالی را پخش کند که این سیگنال باعث می شود که دیگر کسی نتوانده مرتکب اعمال غیرقانونی شود.