خلاصه داستان:

داستان این فیلم جذاب، نفس گیر و هوشمندانه از این قرار است که 1۲ فرد غریبه، در یک فضای باز بیدار می شوند. آن ها نمی دانند که کجا هستند و مسیرشان چطور به آن جا رسیده است. آن ها حتی نمی دانند که انتخاب شده اند... برای یک هدف بسیار خاص... برای شکار...!