خلاصه داستان:

زمانیکه یک تبهکار متوجه می شود دشمنش قرار است از زندان آزاد شود، باند خود را دور هم جمع می کند تا نقشه ای برای انتقام بکشند.