خلاصه داستان:

یک تفنگدار سابق پس از پرتاب شغل، به یک خانه امن پناه می برد که در آنجا توسط مزدورانی که برای کشتن او فرستاده شده بودند، ازدحام می شود.