خلاصه داستان:

داستان یک بی‌خانمان است که تحت یک آزمایش پزشکی قرار می‌گیرد. اما بعد از اینکه بهوش می‌آید، متوجه می‌شود که قادر به دیدن درونی‌ترین ترس‌های آدم‌هاست. به این ترتیب مرز میان واقعیت و خیال برای او از بین می‌رود.