خلاصه داستان:

طبق جمع آوری اطلاعات بتمن ، موجوداتی ماوراطبیعه و شیطانی مردم را مورد آزار و اذیت قرار داده و باعث توهم زدایی در آنها می شوند . لیگ عدالت خود را از این مسئله کنار می کشند . برای همین بتمن ، زاتانا ، جان کنستانتین ، ددمن ، اتریگن ، بلک ارکید ، سوامپ تینگ و فیلیکس فاوست با هم گروهی به اسم لیگ عدالت تاریک می شوند تا با آن موجودات شیطانی مبارزه کنند و جلوی آنها را بگیرد.