خلاصه داستان:

داستان این فیلم از آنجایی آغاز می گردد که در آمریکایی که از نظر سیاسی تقسیم بندی شده، از همه مردم خواسته می شود که تا زمان تعطیلات شکرگزاری، سوگند وطن پرستی را امضا کنند. اما در این بین، مردی تمام تلاشش را می کند تا بدون ایجاد دردسر برای خانواده اش، در برابر این موضوع مقامت کند...