خلاصه داستان:

داستان این فیلم حول محور زندگی والتر می گردد. والتر مدیر افسرده ای است که وقتی همسرش او را از خانه بیرون می کند، شرایط بسیار سختی را سپری می کند. او از یک سگ آبی برای ارتباط با دیگران استفاده می کند و اینگونه بر مشکلاتش غلبه می کند.