خلاصه داستان:

در سطح نخبگان، بریج به تجارتی میلیون دلاری تبدیل شده است. هنگامی که بهترین بازیکن رقابتی متهم به تقلب می شود، رسوایی متعاقب آن کارشناسان، علوم جنایی، افراد مشهور و باورهای اساسی را گیج می کند.