خلاصه داستان:

داستان دزدی است که در شب آرام کریسمس وارد یک خانه می‌شود اما نمی‌داند که دختر بچه‌ای در آنجاست. دختر بچه دزد را با بابا نوئل اشتباه می‌گیرد و از او می‌خواهد آرزوهایش را برآورده کند.